Tree Talks - Maple 

Artists: Ingvild Langgård (2018-2021), Margrethe Pettersen (2021-2022), Marianne Skjeldal and Inger-Reidun Olsen.